fobi

hypnose fobi vejle

Fobi er en angstlidelse. Angsten er forbundet med bestemte ting eller situationer, der ikke er forbundet med en reel fare. Angsten gør, at man undgår en ”frygt for frygten”; dvs. undgår de situationer, der udvikler denne frygt.

Hypnose er en effektiv behandlingsform for visse former for angst, kontakt derfor klinikken og der ville blive vurderet om man vil have gavn af hypnose.

J-HYPNOSE

Hypnose fobi

Fakta

Ca. 2 % af befolkningen lider af agorafobi

Flere kvinder end mænd lider af fobi

ca. 2 % af befolkningen har socialfobi

Om fobi

Agorafobi, socialfobi og enkeltfobi

Når man lider af agorafobi, bliver man ramt af angst, når man færdes alene uden for vante omgivelser, i menneskemængder eller på offentlige steder.

Socialfobi opstår i situationer, hvor man er sammen med andre mennesker og frygter, at de skal tænke dårligt om én.

Enkeltfobi er frygten for specifikke ting eller situationer som for eksempel bestemte dyr, mørke og lukkede rum, at flyve, særlige madvarer, offentlige toiletter, tandlægebesøg eller synet af blod. Enkeltfobi er typisk ikke lig så indgribende i personens liv, da de fobiske situationer er lettere at undgå.

Kendetegn

De fleste kender til det at være bange for et eller andet. Det kan være det at gå til tandlæge eller eksempelvis være bange for hunde, slange eller at flyve, men for nogle mennesker er angsten meget voldsom. Angsten gør, at man undgår visse situationer eller ting.

Når frygten er ude af proportioner med den reelle fare og har konsekvenser for evnen til at fungere i hverdagen, er der tale om en fobi.

Symptomer

Ved fobiske angsttilstande optræder angsten i særlige situationer eller i mødet med bestemte ting, som ikke i sig selv indebærer nogen reel fare. I situationen vil personen med fobi typisk opleve hjertebanken og svimmelhed, og der kan opstå en frygt for at dø eller for at miste kontrollen eller forstanden. Forventning om en forestående fobisk situation udløser også frygt. Personen vil typisk forsøge helt at undgå de situationer, hvor fobien udløses. Den fobiske angst kan også udvikle sig til panikanfald. Angsten ledsages desuden ofte af depressive symptomer.

Som med mange andre angstlidelser ser man meget ofte, at mennesker med fobi også har andre former for angst eller depression. De forskellige typer fobi optræder ofte sammen og især agorafobi har høje forekomster af komorbiditet (når en patient (især i psykiatrien) har flere sygdomme og/eller tilstande på samme tid) med fx panikangst, depression og alkoholmisbrug.

Årsager og risikofaktorer for fobi

Årsagerne til, at nogle mennesker har en fobi, er endnu dårligt belyst. Forskere har fundet en genetisk sammenhæng, således at man har en forhøjet risiko for at få en fobi, hvis man har forældre eller søskende, der har fobier. Disse resultater bakkes op af tvillingestudier. Den største årsagsfaktor til fobier er dog formentlig specifikke oplevelser og miljøer, der har påvirket personen. Især enkeltfobi ses ofte i sammenhæng med en eller flere negative oplevelser, hvorved bestemte situationer eller objekter forbindes med frygt. Der kan også være tale om en social arv, hvor barnet viderefører sine forælders fobi, fordi frygten indlæres