Hovedpine/migræne

Der findes primært to typer hovedpiner, den ene er spændingshovedpine og rammer op mod 70% af befolkningen. I de fleste tilfælde er det en lidelse som er forbigående, men går lidelsen hen og bliver hyppig skal man søge hjælp. Den anden type lidelse er migræne og kan opleves individuelt, men symptomerne kan være kvalme, lysfølsomhed og kraftige smerter.

Behandling

i mange tilfælde, kan hypnose afhjælpe spændingshovedpinen helt, med blot en behandling. behandling af migræne kan varierer og ofte kan hypnosen dulme både smerter samt fjerne kvalmen helt eller delvist. Kontakt klinikken for yderlig information.

Hvad er migræne?

Migræne er en halvsidig, dunkende, anfaldsvis hovedpine, som kan ses i alle aldersklasser som oftest er ledsaget af kvalme og opkast. Man bliver overfølsom over for næsten alle udefrakommende påvirkninger Specielt lys og lyd, og søger derfor ofte hvile i et mørkt, stille lokale. Anfaldet af hovedpine varer typisk dagen ud, men kan varer fra få timer til maksimum tre døgn.

Hvorfor får man migræne?

det er de store blodkar uden på hjernen, der udvider sig under et anfald, som fremkalder smerten, -men det er en ændret elektrisk aktivitet i hjernecellerne, der får anfaldet til at starte, men kan kender ikke årsagen til dette. 

“aura”

 Aura kan være en af foorvarslingerne før et anfald, og varer ca. en halv time for derefter at forsvinde helt. Umiddelbart herefter eller herunder kan der komme hovedpine, men ved nogle anfald kan hovedpinen helt udeblive.

Den hyppigste form for forvarsel er synsforstyrrelser. Symptomerne opleves som flimrende, lysende og zig-zag formede figurer i synsfeltet.

Den næsthyppigste form for forvarsel er snurrende forstyrrelser i fingre eller ansigt. Herfra kan føleforstyrrelserne brede sig langsomt over nogle minutter – for eksempel fra fingrene og op gennem armen.

Man kan desuden i sjældne tilfælde se forbigående lammelser, svimmelhed og talebesvær. Det er dog langt hyppigere at have den almindelige migræne uden disse syns-og føleforstyrrelser, kaldet migræne uden aura.

Hvad kan fremkalde et anfald?

De fleste med migræne kender forskellige føde- eller drikkevarer som for eksempel ost, lakrids, chokolade eller rødvin, som kan fremkalde deres anfald. Disse specielle provokerende faktorer varierer meget fra dag til dag og fra patient til patient. Nogle kvinder får hyppigere anfald op til deres menstruation.

Der er ofte en familiær tilbøjelighed for migræne, især for migræne med aura, men en egentlig arvegang ikke er fastlagt.

Hvad kan man selv gøre?

Hvis man har migræne, bør man undgå kendte provokerede faktorer som: alkohol, rygning, forkert søvnrytme og de fødevare som man ved kan fremprovokere et anfald.