migræne

hypnose migræne vejle

Sygdinneb er en halvsidig, dunkende, anfaldsvis hovedpine, som kan ses i alle aldersklasser. Ofte er den ledsaget af kvalme og/eller opkastninger. Man bliver overfølsom over for næsten alle udefrakommende påvirkninger (især lys og lyd) og søger derfor ofte hvile i et mørkt, stille lokale. Anfaldet af hovedpine varer fra få timer til maksimum tre døgn.

J-hypnose behandler mod migræne, oftest vare anfaldene ikke så længe eller helt udebliver.

Kontakt klinikken for yderlig information. 

hypnose migræne

Fakta

Den hyppigste form for forvarsel er synsforstyrrelser

Et anfalt kan vare mellem 4-72 timer

Ca. 15% har inden for et år haft et migræne-anfalt

Om migræne

Hvorfor får man migræne?

Man kender ikke årsagen til dette. Men man ved, at de store blodkar udenpå hjernen under et anfald udvider sig. Det er formentlig denne udvidelse af blodkarrene, som fremkalder smerten, men det er en ændret elektrisk aktivitet i hjernecellerne der får anfaldet til at starte og såmænd også til at stoppe igen.

Med eller uden aura

Aura er de forvarslinger, man kan opleve i forbindelse med hovedpineanfaldet. Forvarslet varer i cirka en halv time for derefter at forsvinde helt. Umiddelbart herefter eller herunder kan der komme hovedpine, men ved nogle anfald kan hovedpinen helt udeblive.

Den hyppigste form for forvarsel er synsforstyrrelser. Symptomerne opleves som flimrende, lysende og zigzag formede figurer i synsfeltet.

Den næst hyppigste form for forvarsel er snurrende forstyrrelser i fingre eller ansigt. Herfra kan føleforstyrrelserne brede sig langsomt over nogle minutter – for eksempel fra fingrene og op gennem armen.

Man kan desuden i sjældne tilfælde se forbigående lammelser, svimmelhed og talebesvær. Det er dog langt hyppigere at have den almindelige migræne uden disse syns-og føleforstyrrelser, kaldet migræne uden aura.

Hvad kan fremkalde et anfalt?

De fleste med migræne kender forskellige føde- eller drikkevarer som for eksempel ost, lakrids, chokolade eller rødvin, som kan fremkalde deres anfald. Disse specielle provokerende faktorer varierer meget fra dag til dag og fra patient til patient. Nogle kvinder får hyppigere anfald op til deres menstruation.

Der er ofte en familiær tilbøjelighed for sygdommen; især for migræne med aura. Men en egentlig arvegang er ikke fastlagt.

Hvad kan man selv gøre?

Hvis man har migræne, bør man undgå kendte provokerede faktorer som rygning, alkohol, for lidt eller for meget søvn samt de fødevarer, som man ved, kan fremkalde et anfald.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen vil ofte kunne stille diagnosen ud fra sygdomsforløbet. For at kunne stille diagnosen migræne skal følgende være opfyldt: Man skal have haft mindst fem anfald som:

  • Varede fra 4-72 timer.

Havde mindst to af følgende kendetegn:

  • Halvsidig smerte
  • Pulserende
  • Moderat til stærk smerte
  • Forværres under fysisk aktivitet

Havde mindst et af følgende symptomer:

  • Kvalme og/eller opkastning
  • Lys- og lydoverfølsomhed

Lægen bør dog ud over sin samtale foretage en undersøgelse. Hvis der er i tvivl om diagnosen, kan man henvises til en specialist i hjernesygdomme (neurolog)